Historia Stacji

         Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sieradzu istnieje od 1954r. Została powołana Dekretem z 14 sierpnia 1954r. Działalność swą rozpoczęła w budynku przy ul.Warckiej 6, w skład którego wchodziło 5 pomieszczeń dla pracowników administracji i nadzoru oraz 1 pomieszczenie laboratoryjne. W laboratorium prowadzono podstawowe badania żywności.W związku ze zmianami administracyjnymi kraju w 1975r Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną przemianowano na Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. W czerwcu 1985r siedzibę Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sieradzu ówczesny dyrektor lek. med. Andrzej Koprek przeniósł do budynku wolnostojącego przy ulicy POW 52. Budynek ten jest własnością Stacji. W ciągu lat działalności Stacja rozwijała się, powstały kolejne laboratoria wykonujące badania w zakresie

  • żywności i żywienia
  • wody i powietrza
  • badań bakteriologicznych kału.

        W roku 1998 Stacja powróciła do nazwy – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. Również w tym samym roku dyrektorem został lek. med. Wiktor Kowalski powołany przez Wojewodę Sieradzkiego. W I kwartale 2004r nastąpiły zmiany w strukturze organizacji Stacji i likwidacji uległy pracownie żywienia i żywności, wody i powietrza. Pozostał oddział laboratoryjny badań epidemiologicznych dla powiatów sieradzkiego, zduńsko – wolskiego, łaskiego i poddębickiego. W ostatnich latach gruntownej poprawie uległy warunki pracy. Przeprowadzono remont budynku, skomputeryzowano wszystkie oddziały, zmodernizowano bazę sprzętową, a w szczególności wyposażono laboratorium. Wykaz Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych oraz Dyrektorów Stacji chronologicznie od czasu powstania inspekcji Sanitarnej w Sieradzu do chwili obecnej:

  • lek. med. Czesław Szeliga
  • lek. med. Kazimierz Banach
  • lek. med. Stanisław Skrzypiński
  • lek. med. Andrzej Koprek
  • lek. med. Wiesław Brzozowski.

    Obecnie funkcję dyrektora i PPIS w Sieradzu pełni lek. Med. Wiktor Kowalski. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sieradzu swe statusowe zadana realizuje dla 122 404 mieszkańców w 10 gminach i 4 miastach oraz wykonuje powierzone przez WSSE zadania stacji granicznej.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama