Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna dla klientów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu mający swoją siedzibę w Sieradzu przy ul. POW 52, 98-200 Sieradz.
 2. W sprawach dotyczących RODO należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub tel 43/8223685.
 3. Przetwarzamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe w celu wykonywania ustawowych zadań.
 4. Pana/Pani/Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również w przypadku gdy zostanie na to wyrażona zgoda lub w celu ochrony żywotnych interesów Pana/Pani/Państwa lub innej osoby.
  1. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż podmioty uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
  2. Zakres podawanych danych osobowych został określony w przepisach prawa i jest obligatoryjny zobowiązującym dla każdej ze stron.
  3. Dzieci w wieku:
   1. co najmniej 16 lat - zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą wyrazić we własnym imieniu,
   2. poniżej 16 roku życia - wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekuna/ów.
 5. Pana/Pani/Państwa dane będą przechowywane przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu mającą swoją siedzibę w Sieradzu              ul. POW 52, przez okres niezbędny do realizacji określonych zadań i ustawowych obowiązków / dotyczy to również okresu archiwizacji niniejszych danych/.
 6. W określonych okolicznościach przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo do :
 7. uzyskania informacji związanej z potwierdzeniem faktu przetwarzania                            

   i przechowywania Pana/Pani/Panstwa danych osobowych,

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania przechowywanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sieradzu danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych,
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 7. żądania przeniesienia danych osobowych,
 8. w dowolnym momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  1. W  przypadku stwierdzenia, iż wniosek o dostęp do informacji osobowych jest bezpodstawny/nieuzasadniony lub nie zawiera niezbędnych danych umożliwiających jednoznaczne określenie tożsamości wnioskodawcy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma możliwość wystąpienia o;
   1. niezwłoczne uzupełnienie brakujących danych,
   2. sprzeciwienia się żądaniu udostępnienia merytorycznych danych.
Reklama
Reklama
Reklama