Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 16 lipca 2018r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miedźno, gm. Warta

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w związku z pismem z dnia 12 lipca 2018r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na awarię studni głębinowej SUW Miedźno odbiorcy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miedźno są zaopatrywani z awaryjnego zasilania sieci wodociągowej. Wodę z awaryjnego zasilania można wykorzystywać wyłącznie do celów bytowo-gospodarczych (do spłukiwania toalet, prania odzieży, prac porządkowych, mycia, itp.). Woda zdatna do picia (wykorzystywana również do przygotowywania posiłków, mycia surowych owoców i warzyw, mycia zębów oraz kąpieli noworodków i niemowląt) przeznaczona jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu i dostarczana cysternami.

Reklama
Reklama
Reklama