Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuję iż w roku 2017 (tj. w okresie sprawozdwaczym - stan na dzień 30.06.2018) do PSSE w Sieradzu nie wpłynęły petycje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama