Kampania pod hasłem: - „Mam czas rozmawiać” #mamczasrozmawiac jest kontynuacją kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS z 2017 roku.

Model kampanii w roku 2018, kładzie szczególny nacisk na promowanie dialogu międzypokoleniowego pomiędzy matkami a córkami, na temat konieczności testowania w kierunku HIV.

Główne cele kampanii w jej odsłonie na rok 2018 to:

  • upowszechnianie informacji o sposobach zmniejszania ryzyka zakażenia HIV wśród grupy kobiet planujących macierzyństwo oraz będących już w ciąży,

  • zachęcanie do wykonania badań w kierunku HIV, a przez to zwiększenie odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich,

  • promocja edukacji na temat HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych drogą płciową, aby rozpoczynała się w rodzinie i była dostosowana do wieku i potrzeb odbiorców.

W roku 2018 działania kampanijne zostaną przeprowadzone w dwóch częściach:

  • w czerwcu w dniach: 8-15.06.2018r.

  • na przełomie listopada i grudnia w dniach: 23-30.11.2018r. (podczas Europejskiego Tygodnia Testowania), oraz 1.12.2018r. (podczas Światowego Dnia AIDS)

Więcej informacji:

Reklama
Reklama
Reklama