Kampania dotyczy  zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesieniem poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Jej celem jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania tym zagrożeniom, zaś celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

Adresy do stron poświęconych kampanii „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

•          strona internetowa EU-OSHA

•          strona Kampanii w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Reklama
Reklama
Reklama