Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sieradzu informuje w imieniu Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o Konferencji nt. "Bezpieczne wakacje", która kierowana jest do wszystkich organizatorów obozów, kolonii i półkolonii, dyrektorów szkół i nauczycieli z terenu województwa łódzkiego.


Konferencja odbędzie się 16.05.2018r. w Hotelu Ambasador Premium przy uL Kilińskiego 145.

 

W załączeniu;
program konferencji
karta zgłoszenia (pdf)

karta zgłoszenia (docx)

pismo zapraszające

Reklama
Reklama
Reklama