Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, 4 maja br. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Sieradzu. Dniem pracy wyznacza się 26 maja br. (sobotę)

Reklama
Reklama
Reklama