Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu. W tym, żeby właśnie tak było pomagamy my – Państwowa Inspekcja Sanitarna.

REAGUJ!

Jeśli masz podejrzenia, że ktoś z Twojego otoczenia może zażywać dopalacze lub martwi Cię zmiana jego zachowania i podejrzewasz, że jest to wynikiem ich zażywania.

Więcej informacji:

Ulotka Ferie - Główny Inspektorat Sanitarny

Porady dla rodziców

Porady dla uczestników

Rola pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Reklama
Reklama
Reklama