Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 18 grudnia 2017r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniach 07.11.2017r. i 20.11.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy w Goszczanowie oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 28.11.2017r. przez przedstawicieli PPIS w Sieradzu informuje, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, czyli wcześniej obecnych baterii grupy coli.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadaje się do spożycia.

Reklama
Reklama
Reklama