Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 01 września 2017r. skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z wodociągu w Chlewie, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badania w dniu 29.08.2017r. w punktach monitoringowych:

  • SUW Chlewo stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 4 jtk,

  • Sulmów 22 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 8 jtk,

  • Chwalęcice 29 stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 40 jtk,

  • Chlewo 51A stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 8 jtk,

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę – ok. 1059 osób. Wodociąg zaopatruje w wodę ludność w miejscowościach: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa, Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce

Zagrożenia zdrowotne: biegunki o zróżnicowanym nasileniu, bóle brzucha, nudności.

Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie nadaje się do celów spożywczych. Należy stosować się do komunikatów podawanych przez Wójta Gminy Goszczanów.

UWAGA! Nie należy spożywać wody nie badanej ze studni przydomowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia w wodociągu Chlewo oraz nakazał Wójtowi Gminy Goszczanów:

  1. Unieruchomienie wodociągu poprzez zaprzestanie dostarczania wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Chlewie, gm. Goszczanów.

  2. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.

  3. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania bakterii grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  4. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

  5. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie pozytywnego wyniku badania wody.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama