Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz osób korzystających podczas okresu wakacyjnego z fontann ulicznych zwraca uwagę na zagrożenia wynikające z funkcjonowania fontann ulicznych:
• Zagrożenia dla zdrowia mogą wiązać się przede wszystkim z piciem wody z fontanny/zbiornika, a także z kąpielą lub zabawą w wodzie i zakażeniem drogą doustną poprzez przeniesienie mikroorganizmów chorobotwórczych z powłok ciała poprzez ręce lub trzymane w nich przedmioty do jamy ustnej. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik (co nie powino mieć miejsca) do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące składnikami mikroflory powłok ciała, w tym S. aureus i dermatofity.
• Istotną rolę w zanieczyszczaniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.). Na czystość wody w fontannie wpływają także: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody.
• Woda pozostając w otwartym zbiorniku może podlegać skażeniu fekalnemu, mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych m.in. E. Coli, enterokoki, obecne mogą być również wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, Cryptosporiduim) W przypadku fontanny z systemem recyrkulacji wody nie poddawanej jednocześnie uzdatnianiu ani dezynfekcji mogą one być obecne również w strumieniu wody.
• Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, w którym mogą występować bakterie z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Skażenie aerozolu wodnego jest wynikiem kolonizacji przez bakterie Legionella instalacji wodnej fontanny, czemu sprzyja temperatura wody wynosząca 25-45ºC, nie stosowanie dezynfekcji wody oraz brak kontrioli narastania biofilmu na wewnętrznej powierzchni instalacji.

Wykorzystywanie fontann z otwartymi zbiornikami jako basenów czy brodzików nie powinno mieć miejsca, ponieważ woda w tego typu urządzeniach nie jest uzdatniona i dezynfekowana analogicznie jak w przypadku pływalni, a jej jakość nie podlega systematycznej kontroli – woda w fontannach nie jest intencjonalnie przeznaczona do spożycia ani do kąpieli.

Reklama
Reklama
Reklama