Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Sieradzu informuje że w okresie sprawozdawczym od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. do Powiatowej Stacji sanitarno - Epidemiologicznej w Sieradzu nie wpłynęły petycje.

Reklama
Reklama
Reklama