Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego prowadzony jest Serwis kąpieliskowy dostępny pod adresem: http//sk.gis.gov.pl . Jest to serwis informujący o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk. W Serwisie kąpieliskowym znajdują się przede wszystkim informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego aktualizowane są na bieżąco.

Reklama
Reklama
Reklama