Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 09 listopada 2016 roku - skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ziemięcinie, gm. Goszczanów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ziemięcinie, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 29.10.2016r. oraz 02.11.2016r. w stałych punktach monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ziemięcinie, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia.

Reklama
Reklama
Reklama