Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 26 lipca 2016r. skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sulmowie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w dniu 26.07.2016r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia  w Sulmowie ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości mętności określonej w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zobowiązał producenta wody do podjęcia skutecznych działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zarządzającego wodociągiem zobowiązano również do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do czasu wykonania działań naprawczych skutkujących poprawą jakości wody oraz do poinformowania w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Sulmowie zaopatruje następujące miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa.

Liczba zaopatrywanej ludności: 596 osób.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama