Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuję iż w okresie sprawozdawczym od dn. 10.09.2015 do dn. 30.06.2016 do PSSE w Sieradzu nie wpłynęły petycje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama