Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 27 czerwca 2016r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w dniu 27.06.2016r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zobowiązał producenta wody do podjęcia skutecznych działań naprawczych zmierzających do doprowadzenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Zarządzającego wodociągiem zobowiązano również do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do czasu wykonania działań naprawczych skutkujących poprawą jakości wody oraz do poinformowania w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Brąszewicach zaopatruje następujące miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamieniki, Kostaka, Pipie, Pasie,   Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw.

Liczba zaopatrywanej ludności: 2080 osób.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama