ZARZĄDZENIE NR 7

SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

Na podstawie S 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U.

poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:

S 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:

  1. 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
  2. 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

S 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ STANU

MICHAŁ DWORCZYK

Reklama
Reklama
Reklama