Oddział Laboratoryjny Badań Epidemiologicznych PSSE w Sieradzu świadczy usługi w zakresie:

  • badania kału na nosicielstwo pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella do  książeczek badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
  • badania kału od osób chorych w kierunku pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella, Yersinia, enteropatogennych Escherichia coli oraz Escherichia coli O 157
  • badania na skuteczność sterylizatorów (Sporal A, Sporal S, Attest 3 M)

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji dotyczy następujących badań:

  • Wykrywanie pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella Shigella, enteropatogennych Escherichia coli oraz Escherichia coli O 157 – metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym. 
  • Badanie skuteczności procesu sterylizacji metodą testów biologicznych. Obecność drobnoustroju wskaźnikowego z rodzaju Bacillus - metoda hodowlana.

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 708

Badania wykonywane są na podstawie:

  • umowy – zlecenia   – płatność przelewem po wystawieniu faktury lub gotówką w kasie PSSE w Sieradzu
  • zleceń jednorazowych – płatność gotówką w kasie PSSE w Sieradzu w dniu dostarczenia materiału do badania

Oferta badań, cennik  oraz informacje dotyczące sposobu pobrania materiału do badań dostępne są w pokoju przyjmowania próbek.

Kał do badań przyjmowany jest w pokoju przyjmowania próbek od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 12.00, a testy do oceny skuteczności sterylizacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Odbiór wyników odbywa się w pokoju przyjmowania próbek od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Oferta badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Badań Epidemiologicznych

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama